Techniki NLP. Przykłady i ćwiczenia: 200 praktycznych ćwiczeń. Aleksander Łamek

Techniki NLP. Przykłady i ćwiczenia 200 praktycznych ćwiczeń

Techniki NLP. Przykłady i ćwiczenia: 200 praktycznych ćwiczeń

Aleksander Łamek

Książka o NLP

Neurolingwistyczne Programowanie (w skrócie NLP) zyskuje coraz większą popularność na całym świecie, w tym i w Polsce. Wynika to z faktu, że techniki NLP mogą poprawić jakość naszego życia. Dzięki nim możemy między innymi polepszyć relacje z innymi ludźmi, skuteczniej realizować życiowe cele oraz poprawić swoje samopoczucie. To tylko wybrane przykłady, jak NLP może wpłynąć pozytywnie na nasze życie.

Na temat NLP napisano wiele książek, z których niestety większość ma dosyć ogólnikowy charakter. Stanowią one dobry wstęp do NLP, ale nie uczą konkretnych technik. W rezultacie po lekturze takich publikacji czytelnik zdobywa pewną wiedzę, ale nie umie jej zastosować w praktyce.

Dlatego zdecydowałem się napisać książkę Techniki NLP. Przykłady i ćwiczenia. Nie zajmuje się ona teorią NLP, ale skupia się na jej praktycznym zastosowaniu. Jej największą zaletą jest ponad 200 praktycznych ćwiczeń NLP. Jeśli wykonasz te ćwiczenia, będziesz w stanie opanować opisane techniki i zastosować je w swoim życiu.

Życzę Ci, aby lektura tej książki pozwoliła Ci cieszyć się lepszym życiem i w pełni wykorzystać swój potencjał.

Książka papierowa jest do kupienia na Amazon.pl, a elektroniczna na Empik.com

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Metaprogramy
Zastosowania metaprogramów
Odpowiedzialność za proces komunikowania się
Ogólne założenia metaprogramów
Metaprogram OD – KU
Metaprogram Ja – Inni
Metaprogram Autorytet Zewnętrzny – Wewnętrzny
Metaprogram Proaktywność – Reaktywność
Metaprogram Zadania – Związki
Metaprogram Ogół – Szczegół
Metaprogram Podobieństwa – Różnice
Metaprogram Przeżywanie i organizacja czasu
Metaprogram Koszt – Wygoda
Metaprogram Wyjątek – Reguła
Rozdział 2. Dopasowanie
Dopasowanie głosem
Dopasowanie treścią
Dopasowanie emocjami
Dopasowanie ciałem
Dopasowanie podświadome
Zerwanie dopasowania
Dopasowanie przez oddech
Dopasowanie przez wygląd
Prowadzenie
Rozdział 3. Nieświadomość
Rozdział 4. Język perswazji
Założenie języka perswazji
Nie
Ale
Spróbuj
Problem
Potwierdzanie doświadczeń rozmówcy
Zdania równoważne
Rozdział 5. Zasady formułowania celów
Zasada nr 1: Zawsze w pozytywie
Zasada nr 2: Nie chciej tylko bądź
Zasada nr 3: W jakim celu?
Zasada nr 4: Jak poznasz, że to osiągnąłeś?
Zasada nr 5: Co musisz zrobić aby cel osiągnąć?
Zasada nr 6: Jak, gdzie i z kim?
Zasada nr 7: Ekologia
Zasada nr 8: Zasoby własne
Zasada nr 9: Brak sprzeczności
Zasada nr 10: Specyficzny i określony
Zasada nr 11: Określony w czasie
Zasada nr 12: Motywujący
Zasada nr 13: Zależny od Ciebie
Zasada nr 14: 6-letnie dziecko
Zasada nr 15: Ustal cele niższego rzędu
Zasada nr 16: Ustal cele wyższego rzędu
Rozdział 6. Systemy reprezentacji
Myślenie obrazami
Myślenie dźwiękami
Myślenie emocjami
Dialog wewnętrzny
Wzrokowcy
Słuchowcy
Kinestetycy
Rozdział 7. Metamodel
Przekonania
Zastosowania metamodelu
Wzorce ograniczeń
Test
Rodzaje przekonań
Usunięcia
Proste pominięcie
Pominięcie porównawcze
Sądy
Niedookreślony rzeczownik
Niedookreślony czasownik
Nominalizacje
Zniekształcenia
Związek przyczynowo-skutkowy
Złożona równoważność
Czytanie w myślach
Opuszczony podmiot
Generalizacje
Modalne operatory konieczności
Kwantyfikatory ogólne
Rozdział 8. Modelowanie
Pytania modelujące przekonania
Pytania dotyczące strategii
Pytania dotyczące stanów emocjonalnych
Rozdział 9. Strategia Disneya
Rozdział 10. Kotwice
Zakotwiczanie
Uspokojenie
Pozytywne emocje
Rozdział 11. Trzy pozycje
Rozdział 12. Strategie